Výrobná hala BOSCH

V novopostavenej výrobnej hale BOSCH v Českých Budějoviciach, ktorá má plochu 9000 m², sa použilo 11 tepelných čerpadiel IVT s celkovým výkonom 600 kW. Zdrojom energie je v tomto prípade technologické odpadové teplo s teplotou 25 °C vznikajúce pri výrobe automobilových súčiastok. Tepelné čerpadlá tu fungujú ako rekuperátor energie, ktorý dokáže využiť vznikajúce odpadové teplo a previesť ho na vyššiu teplotnú hladinu 65 °C. Rekuperovaná energia sa ľahko využije na vykurovanie výrobnej haly a kancelárií.

Na účely rekuperácie boli pôvodne navrhnuté dve priemyselné tepelné čerpadlá na báze chladiacich jednotiek voda/voda. Nové riešenie s využitím tepelných čerpadiel IVT prinieslo vďaka vyššiemu vykurovaciemu faktoru úsporu elektriny vo výške 12 %, vyššiu výstupnú teplotu vykurovacej vody a nižšie náklady na servis vďaka podlimitnému množstvu chladiaceho média.