Vzduch/voda - vonkajší vzduch 

 • Tepelné čerpadlo vzduch/voda odoberá energiu priamo z vonkajšieho vzduchu a získané teplo využíva pre ohrev vody vo vykurovacom systéme alebo zásobníku teplej vody. 
 • Tepelné čerpadlá vzduch/voda sú najlepšou voľbou pre rodinné domy, ktoré nemajú k dispozícii pozemok pre tepelné čerpadlo s plošným kolektorom. 
Tepelné čerpadlo vzduch/voda princip

Výhody

 • Jednoduchá a rýchla inštalácia, bez nárokov na veľkosť pozemku
 • Nižšie investičné náklady v porovnaní s tepelnými čerpadlami zem/voda
 • Jednoduché využitie pre chladenie v letnom období  
 • Nízke prevádzkové náklady v porovnaní s elektrickým alebo plynovým vykurovaním 
 • Bezúdržbové a bezpracné vykurovanie v porovnaní s kotlami na drevo alebo uhlie 

Nevýhody

 • Približne o 30 % vyššia spotreba elektriny ako u tepelných čerpadiel zem/voda s plošným kolektorom nebo vrtom
 • Možné problémy s hlučnosťou vonkajšej jednotky
 • Znížený výkon a výstupná teplota vykurovacej vody pri nízkych vonkajších teplotách
 • Kratšia životnosť kompresoru ako u tepelných čerpadiel zem/voda  
 • U niektorých SPLIT systémov môžu byť povinné ročné revízie chladiaceho okruhu

Aké sú hlavné typy tepelných čerpadiel vzduch/voda?

 • MONOBLOK - tepelné čerpadlo má uzavretý chladivový okruh, ktorý je iba vo vonkajšej jednotke. Prepojenie medzi vonkajšou a vnútornou časťou tepelného čerpadla je pomocou potrubia s vykurovacou vodou. 
 • SPLIT - chladiaci okruh tepelného čerpadla sa inštaluje a plní chladivom až v mieste inštalácie. Prepojenie medzi vonkajšou a vnútornou časťou tepelného čerpadla je pomocou chladivového potrubia. Pre inštaláciu SPLIT systémov je nutná odborná chladiarenská firma.   

Kam umiestiť tepelné čerpadlo vzduch/voda?

 • Tepelné čerpadlo je potreba umiestiť tak, aby nerušilo hlukom vás ani vašich susedov. 
 • Neodporúčame umiestňovať tepelné čerpadlá na strechy alebo na konzoly zabudované v obvodových stenách obytných budov, pretože môže dochádzať k prenosu vibrácií do konštrukcie budovy. 

Tepelné čerpadlá vzduch/voda