Princíp tepelných čerpadiel 

 • Princíp tepelného čerpadla môžeme prirovnať k princípu chladničky, ktorá odoberá teplo potravinám a týmto odobratým teplom v podstate vykuruje miestnosť, kde je umiestnená.
 • V prípade tepelného čerpadla sa teplo získava z okolitého prostredia, kde je ho na rozdiel od potravín v chladničke neobmedzené množstvo.
princip tepelného čerpadla

Ako tepelné čerpadlo funguje?

 • Tepelné čerpadlo odoberá teplo z okolia vykurovaného objektu (vzduchu, zeme alebo vody) a prevádza ho na vyššiu teplotnú hladinu použiteľnú pre vykurovanie a ohrev teplej vody.    
 • Prevod tepla na vyššiu teplotnú hladinu je možný vďaka stlačeniu par chladiva v kompresore. Pri tomto dôjde k jeho zahriatiu. Je to rovnaký princíp, ako keď pumpičkou fúkate koleso. Vzduch aj pumpička sa pri stláčaní vzduchu výrazne zahrejú.
 • Tepelné čerpadlo dokáže tohto princípu skvelo využiť a získať tak zdarma teplo z okolia. Ako ale získať teplo z miesta, kde je zima?  Ešte viac to miesto ochladiť a tým mu teplo odobrať. Vďaka tomuto princípu môže tepelné čerpadlo získať teplo aj zo vzduchu, ktorý má teplotu - 20°C. Získavanie tepla z takto nízkych teplôt je o niečo menej efektívne, ale stále ešte výhodné.  

Čo je vykurovací faktor? 

 • Vykurovací faktor COP ukazuje, ako je tepelné čerpadlo efektívne (úsporné). Je to pomer medzi vyrobeným teplom a spotrebovanou elektrickou energiou. Čím vyšší vykurovací faktor, tým je prevádzka tepelného čerpadla lacnejšia.   
 • Rôzne typy tepelných čerpadiel majú rôzne vykurovacie faktory. Veľmi záleží na zdroji, zo ktorého tepelné čerpadlo získava energiu.
 • Vykurovací faktor tepelného čerpadla zem/voda je behom celého roku vysoký. Aj pri mrazoch dosahuje hodnôt až 4,8 (0/35oC).
 • Vykurovací faktor tepelného čerpadla vzduch/voda behom roku značne kolíše podľa vonkajšej teploty. Pri 7oC nad nulou môže dosahovať rovnako vysokých hodnôt ako tepelné čerpadlá zem/voda, ale pri nižších teplotách klesá na hodnoty 2,9 (pri -7oC) alebo 2 (pri -15oC).

VIAC INFORMÁCIÍ O VYKUROVACÍCH FAKTOROCH COP a SCOP > 


Ktoré tepelné čerpadlo je najúspornejšie?

 • Z princípu tepelného čerpadla vyplýva, že čím je menší rozdiel medzi teplotou prostredia z ktorej energiu získavame a teplotou vykurovacej vody pre vykurovanie, tým lacnejšie tepelné čerpadlo kúri.
 • Prakticky to znamená, že najnižšie prevádzkové náklady bude mať tepelné čerpadlo zem/voda pripojené k podlahovému kúrení a najvyššie tepelné čerpadlo vzduch/voda pripojené k radiátorom.