Aj komerčné a verejné budovy môžu byť úsporné

 • Úsporné zdroje energie pre šetrné budovy
 • Vykurovanie a chladenie s využitím geotermálnej energie  
 • Využitie odpadového tepla z vody aj vzduchu  
Vytápění a chlazení z vrtů pomocí tepelných čerpadel

Vykurovanie a ohrev vody

 • Tepelné čerpadlá pre vykurovanie a ohrev vody s výkonom až 1 600 kW. 
 • Výstupne teploty vykurovacej vody až 68°C, výstupné teploty teplej vody až 90°C.
 • Odbery tepla z vrtov, plošných kolektorov, vzduchu alebo vody.   

Vykurovanie a chladenie 

 • Súbežná výroba tepla a chladu - najefektívnejší spôsob produkcie energie.
 • Akumulácia tepla/chladu vo vrtoch alebo základoch budovy.
 • Vysoké vykurovacie a chladiace faktory v porovnaní s bežnými technológiami.

Rekuperácia odpadového tepla 

 • Využijeme odpadové teplo z technologických procesov.
 • Využijeme energiu z odpadových vôd. 
 • Vyrobíme teplú vodu o teplote 68°C až 90°C. 

Viac informácií o technológiách pre veľké budovy na webe GT ENERGY  

 • GT Energy s.r.o. je naša sesterská organizácia špecializujúca sa na energetiku komerčných a verejných budov. 
 • Zaisťuje projektovanie aj dodávku technológií. 
PREJSŤ NA WEB GT-ENERGY >
 • Dodáva tepelné čerpadlá IVT s výkonom nad 20 kW. 
 • Sortiment obsahuje plynové tepelné čerpadlá, vysokoteplotné tepelné čerpadlá pre ohrev vody, mikrogeneračné jednotky a výmenníky pre využitie odpadového tepla.  

Odporúčané tepelné čerpadlá pre veľké budovy