Štátne dotácie na tepelné čerpadlá

  • Dotačné programy podporujú inštalácie tepelných čerpadiel ako náhrady za vykurovanie tuhými palivami a elektrinou a tiež ako zdroje tepla pre nové nízkoenergetické domy.  
  • Ak nespadáte pod žiadny dotačný titul alebo sú finančné prostriedky vyčerpané, nezúfajte. Tepelné čerpadlo je jeden z mála obnoviteľných zdrojov tepla, ktorý sa vyplatí aj bez dotácií. 
dotace pro tepelná čerpadla

Zelená domácnostiam 

  • podpora formou poukážky na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie
  • jedným z dotovaných zdrojov sú aj tepelné čerpadlá

Dotácia na tepelné čerpadlá

  • 370 € na 1 kW výkonu tepelného čerpadla
  • maximálna výška podpory je 3 700 € na inštaláciu tepelného čerpadla.