Štátne dotácie na tepelné čerpadlá

  • Dotačné programy podporujú inštalácie tepelných čerpadiel ako náhrady za vykurovanie tuhými palivami a elektrinou a tiež ako zdroje tepla pre nové nízkoenergetické domy.  
  • Ak nespadáte pod žiadny dotačný titul alebo sú finančné prostriedky vyčerpané, nezúfajte. Tepelné čerpadlo je jeden z mála obnoviteľných zdrojov tepla, ktorý sa vyplatí aj bez dotácií. 
dotácie pro tepelná čerpadla

Výmena kotla na uhlie za tepelné čerpadlo IVT AIR X 130 v kotlíkových dotáciách pohľadom zákazníka


Zelená domácnostiam 

  • podpora formou poukážky na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie
  • jedným z dotovaných zdrojov sú aj tepelné čerpadlá

Dotácia na tepelné čerpadlá

  • 340 € na 1 kW výkonu tepelného čerpadla
  • maximálna výška podpory je 3 400 € na inštaláciu tepelného čerpadla.

Aké tepelné čerpadlo vybrať?Interaktívny sprievodca IVT vám poradí.