Štátne dotácie na tepelné čerpadlá

 • Dotačné programy podporujú inštalácie tepelných čerpadiel ako náhrady za vykurovanie tuhými palivami a elektrinou a tiež ako zdroje tepla pre nové nízkoenergetické domy.  
 • Ak nespadáte pod žiadny dotačný titul alebo sú finančné prostriedky vyčerpané, nezúfajte. Tepelné čerpadlo je jeden z mála obnoviteľných zdrojov tepla, ktorý sa vyplatí aj bez dotácií. 
dotace pro tepelná čerpadla

Nová zelená úsporám 

 • Výstavba rodinných domov s veľmi nízkou energetickou náročnosťou - DOTÁCIA 500 000 Kč
 • Výmena neekologického zdroja tepla (kotol na uhlie, elektrokotol) za tepelné čerpadlo - DOTÁCIA až 100 000 Kč

Dotácie na kotol

 • Výmena neekologického zdroja tepla za čistejší zdroj - DOTÁCIA 127 500 Kč
PODROBNÉ INFORMÁCIE O DOTÁCIÁCH NA KOTOL >

Operačné programy EU

 • Tepelné čerpadlá sú podporované v niekoľkých operačných programoch  
 • OP PIK 2014 - 2020 
 • IROP
 • OPŽP

Tepelné čerpadlá IVT evidované pre NZU a dotácie na kotol

 • IVT GEO 312C (SVT 20201)
 • IVT PremiumLine EQ 6 (SVT 2417)
 • IVT PremiumLine EQ 8 (SVT 2467)
 • IVT PremiumLine EQ 10 (SVT 2471)
 • IVT PremiumLine EQ 13 (SVT 2473)
 • IVT PremiumLine EQ 17 (SVT 2474)
 • IVT AIR X 50 (SVT 6511)
 • IVT AIR X 70 (SVT 6512)
 • IVT AIR X 90 (SVT 6513)
 • IVT AIR X 130 (SVT 6514)
 • IVT AIR X 170 (SVT 6515)
 • Větrací jednotky GETAIR (SVT 7517)
Stav k januáru 2016