Zem/voda - plocha

 • Tepelné čerpadlo odoberajúce teplo z plochy záhrady. Pod povrchom záhrady sú uložené plastové hadice naplnené nemrznúcou zmesou, ktorá prenáša teplo medzi zemou a tepelným čerpadlom.
 • Tepelné čerpadlá so zemnými kolektormi sú najlepšou voľbou pre rodinné domy, ktoré majú k dispozícii vhodný pozemok.
Tepelné čerpadlo země/voda plocha princip

Výhody

 • O 30 % nižšia spotreba elektriny ako u tepelných čerpadiel odoberajúcich teplo zo vzduchu.
 • Nízke investičné náklady porovnateľné so vzduchovými tepelnými čerpadlami.
 • Dlhá životnosť tepelného čerpadla a plošného kolektora.
 • Bezhlučné a bezúdržbové riešenie.

Nevýhody

 • Systém zem/voda s plošným kolektorom vyžaduje dostatočne veľký pozemok, obvykle 200 až 400 m².
 • Zemina musí umožňovať výkopy do potrebnej hĺbky.
 • Rozmiestenie prípadných ďalších stavieb (bazén, garáž), je potreba vedieť vopred, aby sa im plošný kolektor mohol vyhnúť.

Ako plošný kolektor funguje?

 • Tepelné čerpadlo s plošným kolektorom odoberá zo zeme „pod sebou" približne 2 % energie. Zvyšných 98 % odoberie z vrstvy zeminy „nad sebou", kde je akumulovaná solárna energia zo slnka. Plošný kolektor je tak v podstate rozmerný slnečný kolektor, doplnený o obrovský „hlinený" akumulátor tepla s ročným cyklom nabíjania a vybíjania.
 • Plošný kolektor za rok odoberie pre potreby tepelného čerpadla len asi 2,5 % z toho, čo zo slnka behom roku získa. Vďaka tomu sa ani v dlhodobom horizonte nemôže energeticky vyčerpať, pretože behom leta vždy s bohatou rezervou regeneruje.

PRAKTICKÉ SKÚSENOSTI S PREVÁDZKOU PLOŠNÝCH KOLEKTOROV >

Výber plochy pre tepelné čerpadlo s plošným zemným kolektorom

 • Pri výbere plochy pre plošný kolektor je v prvej rade nutné vylúčiť plochy, kde plánujete akúkoľvek výstavbu (bazén, garáž atď.). Taktiež je potreba posúdiť kvalitu zeminy. Komplikácie môžu nastať v miestach, kde je zemina s veľkými kameňmi, skala či naopak piesok.
 • Z dôvodu jednoduchého odvzdušnenia je výhodné, aby bol kolektor uložený v rovine alebo mierne z kopca (smerom od kotolne). V opačnom prípade je potreba inštalovať na najvyšších miestach odvzdušnenie.

Tepelné čerpadlá zem/voda