Výrobný areál BEST - Polerady

Na vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody vo výrobných a predajných areáloch zvolili tepelné čerpadlá IVT. (Inštalácia spoločnosť ALTERM)