Zem/voda - vodná plocha

  • Tepelné čerpadlo odoberajúce teplo z vodnej plochy. Na dne rybníka, rieky alebo inej vodnej plochy sú uložené plastové hadice naplnené nemrznúcou zmesou, ktorá prenáša teplo medzi vodou a tepelným čerpadlom.
  • Systémy s odberom tepla z vodnej plochy sú najlacnejšou variantou tepelných čerpadiel zem/voda. 
Tepelné čerpadlo odebírající teplo z vodní plochy

Výhody

  • Veľmi nízke náklady na vybudovanie kolektora pre získavanie tepla. 
  • Nižšie prevádzkové náklady v porovnaní so vzduchovými a zemnými tepelnými čerpadlami.
  • Dlhá životnosť tepelného čerpadla aj plošného kolektora.
  • Bezhlučné a bezúdržbové riešenie.

Nevýhody

  • Vhodné iba pre objekty ležiace v tesnej blízkosti vodnej plochy. 
  • Nutnosť získania povolenia od správcu povodia.

Ako sa kolektor pokladá do vody?

  • Kolektory je možné pokladať z hladiny, z loďky alebo pri vypustení vody položiť kolektor na dno. Hadice je potreba zaťažiť, aby nevyplávali.  
  • Ak sa buduje nová vodní plocha, je možné hadice zabudovať do dna už pri výstavbe pred napustením vodou. 

Tepelné čerpadlá zem/voda