Voda/voda (studne)

 • Tepelné čerpadlo odoberajúce teplo zo spodnej nebo geotermálnej vody. Voda je zo studne čerpaná do výmenníka tepelného čerpadla a po ochladení vrátená späť do zeme. 
 • Tepelné čerpadlá voda/voda môžu slúžiť aj pre využitie odpadového tepla v priemysle. 
Tepelné čerpadlo voda/voda princip

Výhody

 • Systémy voda/voda dosahujú najvyšších vykurovacích faktorov zo všetkých typov tepelných čerpadiel.  
 • Nižšie investičné náklady v porovnaní s tepelnými čerpadlami s vrtmi.
 • Spätné využitie odpadového tepla v technologických procesoch.
 • Nižšie nároky na priestor ako systémy s vrtmi.  

Nevýhody

 • Využitie je možné iba v lokalitách s dostatkom vody (spodnej, geotermálnej, technologickej).
 • Vyšší náklady na servis z dôvodu nutných kontrol a údržby (čistenie filtrov a výmenníkov).
 • Nižšia životnosť komponentov pre čerpanie spodnej alebo geotermálnej vody (čerpadlá, filtre).

Kde je vhodné inštalovať systémy voda/voda?

 • Tepelné čerpadlá voda/voda je vhodné inštalovať vo väčších komerčných alebo verejných objektoch, kde je možné zaistiť pravidelný dozor a údržbu.  
 • V rodinných domoch je vhodné používať tepelné čerpadlá voda/voda iba v tých lokalitách, kde sa v dostatočnom množstve vyskytuje naozaj kvalitná a ľahko dostupná spodná voda. 

Aké odpadové teplo je možné využívať? 

 • Tepelné čerpadlá voda/voda vedia využívať teplo z veľkého množstva rôznych zdrojov. Napríklad z chladiacej technologickej vody, z chladenia hydrauliky, z procesov pri výrobe piva a vína alebo z chladenia serverov atď.     
 • Získané odpadové teplo sa znova využije napríklad pre ohrev vody, vykurovanie alebo pre rôzne technológie.

Tepelné čerpadlá voda/voda