Vzduch/voda - vetrací vzduch

 • Tepelné čerpadlo odoberajúce teplo z odpadového vetracieho vzduchu. Odvádzaný vzduch je tepelným čerpadlom ochladený a odobraté teplo je použité pre ohrev čerstvého vzduchu alebo vykurovanie a ohrev vody v objekte. 
 • Niektoré systémy tepelných čerpadiel môžu kombinovať odber tepla zo zeme s odberom tepla z vetracieho vzduchu.
Tepelná čerpadla s rekuperací větracího vzduchu

Výhody

 • Náhrada rekuperačného výmenníka odpadového vzduchu.
 • Jednoduchšia inštalácia riadeného vetrania s menším množstvom potrubia.
 • Možnosť rekuperácie tepla aj keď je prívodné a odvodné potrubie vzduchu od seba vzdialené.

Nevýhody

 • Nízka výkon daný množstvom vetracieho vzduchu.
 • Tepelné čerpadlá s integrovaným výmenníkom pre odpadný vzduch sú vhodné iba pre nízkoenergetické a pasívne domy.

Ako funguje rekuperácia tepla z odpadového vzduchu?

 • Tepelné čerpadlo je vybavené výmenníkom vzduch/voda, ktorý odoberá teplo z odpadového vzduchu odvádzaného mimo budovu. Odobrané teplo sa využije pre ohrev teplej vody alebo pre vykurovanie budovy, ak je to potrebné.  Čerstvý vzduch sa do budovy privádza decentrálne, štrbinami v jednotlivých miestnostiach.     
 • Tepelné čerpadlá využívajúce vetrací vzduch sa dodávajú ako celok vrátane vzduchového výmenníka. U väčších aplikácií je možné rovnakú funkciu zaistiť použitím tepelného čerpadla voda/voda a externého vzduchového výmenníka.   

Ako funguje odber tepla zo zeme a z vetracieho vzduchu?

 • Tepelné čerpadlo odoberá časť tepla z vetracieho vzduchu a časť zo zemného kolektora alebo vrtu. Keď nie je potreba vykurovať nebo ohrievať teplú vodu, je nadbytočné teplo z vetracieho vzduchu uložené do zemného kolektora
 • Vďaka tomu je teplota zemného kolektora stále vysoká a tepelné čerpadlo pracuje celoročne s vysokým vykurovacím faktorom.

Tepelné čerpadlá vetracie vzduch/voda