Zem/voda - vrt

 • Tepelné čerpadlo odoberajúce teplo z hĺbky pod povrchom zeme. Vo vrte je zapustená plastová sonda naplnená nemrznúcou zmesou, ktorá prenáša teplo medzi zemou a tepelným čerpadlom. 
 • Podľa veľkosti vykurovaného domu a miestnych geologických podmienok sa vykonáva jeden alebo viac vrtov v hĺbke 80 až 250 m.
Tepelné čerpadlo země/voda s vrty

Výhody

 • Stabilný výkon a vysoký vykurovací faktor aj pri extrémne nízkych vonkajších teplotách. 
 • Výrazne nižšia spotreba elektriny ako u vzduchových tepelných čerpadiel.
 • Využitie vrtu pre chladenie domu (pasívne alebo aktívne).
 • Dlhá životnosť tepelného čerpadla aj vrtu. 
 • Bezhlučné a bezúdržbové riešenie.

Nevýhody

 • Vyššie investičné náklady na realizáciu vrtov. 
 • Nutnosť obstarania stavebného povolenia pre vrty.

Kde je možné vrty umiestniť?

 • Vrty sa umiestňujú v okolí vykurovanej budovy. U novostavieb, ktoré majú len veľmi malý pozemok, môžete vrty umiestniť aj pod základovú dosku. Vrtné práce potom prebiehajú pred výstavbou budovy. 
 • Vrtať môžete bez problémou v oblastiach s tvrdým podložím, naopak v oblastiach s mäkkým podložím (štrk, piesky) je vŕtanie zložitejšie.
 • Skúsené vrtné firmy vybavené modernou technikou dokážu vŕtať bez väčšieho poškodenia záhrady a v tesnej blízkosti budov bez ich poškodenia. 

Ako získať povolenie pre vrt?

 • Potrebnú dokumentáciu pre povolenie vrtných prací získate od firmy, ktorá bude vrty vykonávať.

Tepelné čerpadlá zem/voda