Strahovský kláštor

Dve tepelné čerpadlá IVT Greenline D55 a E17 s celkovým výkonom 71 kW vykurujú od augusta 2006 časť Strahovského kláštora. Odber tepla pre tepelné čerpadlá je riešený kombináciou hlbinných vrtov a spodnej vody. Historický objekt bol pôvodne vykurovaný elektrickými konvektormi, takže súčasťou dodávky bola aj technicky pomerne náročná inštalácia nového vykurovacieho systému. Stavebné práce na celom diele vrátane reštaurátorských prác vykonala firma Metrostav v úzkej kooperácii s firmou Veskom, ktorá inštalovala rozvody tepla a tepelných čerpadiel IVT.