Priehrada Josefův Důl

Priamo medzi dvoma hrádzami priehrady je umiestnená správna budova a dva obytné domy. Tieto tri objekty boli vykurované centrálnou kotolňou na hnedé uhlie. Majiteľ objektov Povodie Labe a.s. sa rozhodol tento nevyhovujúci zdroj tepla, ktorý zamoroval okolitú prírodu, zrušiť a nahradiť ho tepelným čerpadlom. Do tejto chvíle stále ide o takmer bežnú inštaláciu tepelného čerpadla. Zaujímavou sa táto inštalácia začala javiť až pri voľbe zdroja tepla, ktorý bude tepelné čerpadlo pri svojej činnosti využívať. Keďže hrádza priehrady v Josefovom Dole je sypaná a preto treba nepretržite kontrolovať jej stav pomocou monitorovacích vrtov, bol k dispozícii zdroj čistej vody s teplotou minimálne 5 °. C, ktorá sa z monitorovacích vrtov zvádza do vodomernej jamy. Tepelné čerpadlo s výkonom 31 kW túto vodu využíva a vykuruje všetky tri objekty.
Projekt v Josefovom Dole realizovala v októbri 1999 liberecká pobočka firmy VESKOM s.r.o.