Mýty o chladení podlahou

O chladení podlahovým kúrením kolujú rôzne mýty, pretože zatiaľ nie je v Českej republike príliš rozšírené, avšak v krajinách s teplejšou klímou je to veľmi obľúbené riešenie. Veľkoplošné chladenie je síce oproti splitovej klimatizácii náročnejšie na správny návrh, ale odmení vysokým komfortom a úspornou prevádzkou.

 • Mýtus 1: Budem mať chlad iba pri nohách a hlavu budem mať v teple.
 • Mýtus 2: Podlaha sa rosí a kondenzuje na nej voda.
 • Mýtus 3: Podlahové chladenie nemá dostatočný výkon.
 • Mýtus 4: Podlahové chladenie nie je efektívne, pretože chladím najprv vodu.
Podlahové chladenie pre tepelné čerpadlá

Budem mať chlad iba pri nohách a hlavu budem mať v teple.

Fakty
Rozdiel teplôt je väčší pri splitovej klimatizácii a zvyšuje riziko spojené so zdravotnými ťažkosťami pri jej nevhodnom používaní. Pri podlahovom chladení je teplota podlahy síce nižšia o pár stupňov Celzia, ale nevzniká nepríjemný prievan, vzduch v miestnosti prúdi prirodzene a prenos tepla prebieha predovšetkým sálaním.
 • Podlahové chladenie využíva nízky teplotný spád na chladenie (napr. 22 °C / 18 °C). Veľkou plochou sa potom odovzdáva chlad do priestoru (resp. odoberá teplo) s výkonom cca 30 - 40 W/m 2. V závislosti od podmienok sa potom povrchová teplota podlahy pohybuje okolo 20 °C a priemerná teplota v priestore okolo 24 °C. Rozdiel sú teda iba 4 °C.
 • Splitová klimatizácia v režime chladenia má teplotu na výparníku okolo 6 - 8 °C a vyfukovaný vzduch má teplotu okolo 10 °C. Rozdiel priemernej teploty a vyfukovaného vzduchu je až 14 °C.

Podlaha sa rosí a kondenzuje na nej voda.

Fakty
Pri správne navrhnutom systéme a konfigurácii tepelného čerpadla nemôže nikdy dochádzať ku kondenzácii.
 • Výstup studenej vody z tepelného čerpadla je optimalizovaný na teplotu nad rosným bodom. V izbovom termostate tepelného čerpadla je senzor vlhkosti vzduchu a tepelné čerpadlo si v reálnom čase prepočítava hodnotu teploty rosného bodu. Na základe tohto údaja sa optimalizuje teplota na výstupe do podlahového kúrenia tak, aby bola vždy nad rosným bodom.
 • Okrem toho tepelné čerpadlo pridáva bezpečnú rezervu k tejto teplote, aby kompenzovalo rýchle zmeny teploty a vlhkosti v priestore.
 • Stredná teplota podlahy je okrem toho o ďalšie 2 °C vyššia než výstup studenej vody z tepelného čerpadla.

Podlahové chladenie nemá dostatočný výkon.

Fakty
Pre plnohodnotné chladenie treba chladiaci výkon overiť vo fáze projektu a pri návrhu tohto systému chladenia treba zvážiť všetky jeho limity. Avšak vo väčšine domov s podlahovým kúrením bez radiátorov možno používať tento systém chladenia v kombinácii s tepelným čerpadlom IVT AIR X bez akýchkoľvek dodatočných nákladov.
  • Výkon podlahového chladenia je ovplyvnený najmä plochou, ktorá môže chlad odovzdávať, podlahovou krytinou a prevádzkovými faktormi, ako je teplota rosného bodu, výstupná teplota vody a teplota v priestore.
  • Venujte dostatočnú pozornosť riešeniu už pri návrhu. Pri chladení tepelným čerpadlom pri podlahovom kúrení treba zvážiť a optimalizovať všetky aspekty, aby systém fungoval ideálne.
  • Obmedzte solárne teplo. Najväčšie teplo z oslnených okien je vhodné riešiť vonkajšími roletami a dom dostatočne zaizolovať.
  • Nebojte sa kombinovať rôzne typy veľkoplošného chladenia. Ak je podlahová plocha príliš malá na zaistenie dostatočného výkonu chladenia, možno využiť kombináciu so stropným alebo stenovým veľkoplošným chladením.
  • Myslite na súčasnosť prevádzky, ktorá je ďalším dôležitým aspektom podlahového chladenia. V lete je objekt chladený kontinuálne 24/7 a v objekte sa dlhodobo udržuje príjemná klíma. Z tohto dôvodu netreba zbytočne vysoký špičkový výkon chladiaceho systému (ako má napr. splitová klimatizácia), pretože chladiaci výkon je rozložený počas celého dňa.

Podlahové chladenie nie je efektívne, pretože chladím najprv vodu.

Fakty
Podlahové chladenie je z pohľadu úspornej prevádzky a účinnosti porovnateľné alebo lepšie než splitová klimatizácia (v závislosti od typu a výrobcu).
 • Veľmi účinné zdieľanie tepla sálaním pri podlahovom kúrení mnohonásobne kompenzuje zanedbateľné straty, ktoré vznikajú prenosom tepla cez vodný výmenník. Pri chladení podlahou má totiž až 60 % podiel na prenose tepla sálanie a naopak pri splitovej klimatizácii dochádza takmer zo 100 % k prenosu tepla nútenou konvekciou. Pri nútenej konvekcii dochádza k obtoku vzduchu cez výparník pomocou ventilátorov, ktoré zbytočne spotrebovávajú elektrinu a celkovú účinnosť systému tak znižujú.
 • Vysoký chladiaci faktor EER až 4,23 prekoná svojou úspornosťou aj splitové klimatizácie. Tepelné čerpadlo IVT AIR X s vysokým chladiacim faktrorom >

Aké tepelné čerpadlo vybrať?Interaktívny sprievodca IVT vám poradí.