Mendelova univerzita Brno

Na vykurovanie nového Biotechnologického pavilónu sa použila kaskáda tepelných čerpadiel IVT s celkovým výkonom 430 kW. Zdrojom tepla je 60 vrtov s hĺbkou 100 m. Celý systém funguje v letnom období aj ako zdroj chladu s výkonom 400 kW. Na chladenie budovy sa použil aktívny systém chladenia s kompresormi tepelných čerpadiel. Odpadové teplo vzniknuté pri výrobe chladu sa ukladá do zeme a môže sa čiastočne znova použiť na vykurovanie objektu.    

Realizácia firmou ICE-ENERGY s.r.o. 2013 

mendel university