Kateřina Neumannová

Priestory moderného penziónu v Zadove vykuruje švédske tepelné čerpadlo IVT Greenline D35 odoberajúce teplo z piatich stopätnásťmetrových hlbinných vrtov.

Tepelné čerpadlo vykuruje celý penzión s tepelnou stratou 58,9 kW a ohrieva 675 litrov teplej úžitkovej vody. Výkonom 35 kW pokryje 91 % ročnej spotreby tepla v objekte. Zostávajúcich 9% dodá pri extrémnych mrazoch externý elektrický kotol s výkonom 24 kW.

„Veľmi mi záležalo na tom, aby penzión bol postavený a vedený v súlade so životným prostredím. Aj to bol dôvod, prečo som sa rozhodla použiť na vykurovanie domu a na ohrievanie vody tepelné čerpadlo,“ vysvetľuje Kateřina Neumanová.