Hotel HRADEC Pec pod Sněžkou

Hotel HRADEC využívá pro vytápění a přípravu teplé vody tepelné čerpadlo IVT GEO G 280 o výkonu 80 kW s vrty. Pro pokrytí špiček v odběru tepla, je tepelné čerpadlo doplněno plynovými kotli.