Golf Rezort Kunětická Hora

Mimoriadne zaujímavým projektom je inštalácia tepelných čerpadiel IVT pre Golf Rezort Kunětická hora. Tepelné čerpadlá IVT Greenline s celkovým výkonom 280 kW vykurujú reštauráciu, hotel a zázemie golfového klubu. Unikátny je tu systém získavania tepla z plošného kolektora s celkovou plochou 15 000 m2, ktorý je uložený pod cvičnou golfovou lúkou. Pravdepodobne ide o najväčší plošný kolektor, ktorý bol v ČR inštalovaný. Výkopy majú hĺbku 80 cm a po uložení potrubia sa nad kolektor naviezla ďalšia zemina tvoriaca základ pre golfové ihrisko.