Baňa Jeremenko - DIAMO

V areáli DIAMO sú dve inštalácie tepelných čerpadiel IVT. Prvá z roku 2005 určená na ohrev teplej vody a druhá z roku 2006 určená na vykurovanie administratívnej budovy. V oboch prípadoch sa ako zdroj energie používa banská voda s teplotou 25 0C čerpaná na povrch. Celkový výkon inštalácií je 91 kW.

Viac informácií o IVT Ostrava