Autosalón Lexus / Toyota

Zdrojom tepla pre celý objekt sa stali tepelné čerpadlá IVT Greenline s celkovom výkonom 66 kW odoberajúce teplo z vrtov. V letnom období sú vrty okrem toho veľmi lacným zdrojom chladu na klimatizáciu objektu. (V roku 2006 inštalovala spoločnosť VESKOM Engineering).