AULA a budova FEI - Vysoká škola banska Ostrava

Budova AULY je vykurovaná pomocou kaskády desiatich tepelných čerpadiel IVT Greenline D70, s celkovým výkonom 700 kW. Zdrojom tepla pre tepelné čerpadlá je vrtné pole umiestnené okolo budovy so 110 vrtmi s hĺbkou 130 m. Vrty sú vybavené sondou 4 x 32 mm a sú zvedené do niekoľkých podzemných šácht s rozdeľovačmi. O prenos energie medzi vrtným poľom a tepelnými čerpadlami sa starajú obehové čerpadlá s frekvenčným riadením výkonu.

Objekt FEI susedí s budovou AULY, v ktorej bol rovnaký spôsob vykurovania s rovnakým výkonom inštalovaný už v roku 2006. V tom období tu prebehol prvý TRT test v ČR, ktorý zisťoval teplotnú odozvu hornín a na základe tohto testu sa navrhla správna veľkosť vrtného poľa. Celkove sú tak teraz v areáli univerzity inštalované tepelné čerpadlá s výkonom presahujúcim 1,4 MW, odoberajúce teplo z takmer 30 000 m vrtov. Vďaka tomu tento projekt z hľadiska dosahovaného výkonu patrí k popredným aj v európskom meradle.

Vrtné pole umožňuje získať nielen dostatok tepelnej energie na vykurovanie objektu, ale slúži aj ako pasívny zdroj chladu na klimatizáciu objektu v letnom období. Z vrtov možno získať prakticky zdarma (iba za náklady na pohon obehových čerpadiel) až 750 kW chladu. Tepelná energia uložená do vrtu pri chladení budovy sa tak čiastočne využije pri jej vykurovaní vo vykurovacom období. Skúsenosti z prvej budovy Auly ukazujú, že teplota vo vrtoch sa po šiestich rokoch činnosti aj v zimnom období pohybuje nad 5 °C.