5 krokov ako vybrať tepelné čerpadlo

 • Výber správneho technického riešenia  
 • K čomu je potrebný projekt 
 • Výber dodávateľa
 • Prevzatie dokončenej inštalácie
 • Správne nastavenie regulácie
Montáže tepelných čerpadel

Rozhodnite sa pre správne technické riešenie

 • Medzi tepelnými čerpadlami sú veľké rozdiely. Napríklad systém vzduch/voda s radiátormi má až o 50 % vyššiu spotrebu elektriny ako systém zem/voda s podlahovým kúrením.
 • Ak musíte použiť radiátory, navrhnite ich na čo najnižšiu teplotu vykurovacej vody.
 • Ak máte voľný pozemok, využite systém zem/voda s plošným kolektorom. Je najúspornejší a má dlhú životnosť.
 • Ak máte dom na horách, kde sú nízke vonkajšie teploty, použite radšej systém zem/voda ako vzduch/voda. 

Nechajte si spracovať projekt

 • Projekt je dôležitý. Systémy inštalované bez projektu bývajú preventívne predimenzované a teda aj zbytočne drahšie. Predimenzovaný systém sa zle reguluje a kompresor potom môže mať skrátenú životnosť.
 • Voľte jednoduché riešenia. Zložité systémy kombinujúce solárne kolektory, krbové vložky a inteligentné zásobníky tepla vyžadujú údržbu a obvykle nefungujú tak efektívne, ako by ste čakali.
 • Venujte sa správnemu umiestneniu tepelného čerpadla. Nechajte si zadarmo poslať podrobný návod, ako správne umiestniť tepelné čerpadlo a vyvarovať sa častých chýb.
AKO SA VYHNÚŤ CHYBÁM PRI UMIESTNENÍ TEPELNÉHO ČERPADLA >  

Vyberte si kvalitného dodávateľa

 • Tepelné čerpadlo je dôležitá investícia. Preto ho vyberajte podľa kvality a skúseností dodávateľa a nie len podľa najnižšej ceny.
 • Oslovte špecializovaných dodávateľov, nie bežné kúrenárske firmy.
 • Zistite si, či má tepelné čerpadlo Európsku značku kvality Q.
 • Skontrolujte si, či je v cenovej ponuke montáž, elektroinštalácia, a či sú povinné nejaké ročné revízie a prehliadky.
 • Zistite si, kto bude u vášho tepelného čerpadla vykonávať záručný a pozáručný servis.
AKO POROVNÁVAŤ TEPELNÉ ČERPADLÁ VZDUCH/VODA >  

Prevzatie tepelného čerpadla

 • Ihneď si vyskúšajte ovládanie regulácie, nech ju nemusíte neskôr nastavovať podľa manuálu. 
 • S dodávateľom sa dohodnite na vyregulovaní vykurovacieho systému. To je možné urobiť až vo vykurovacej sezóne. 
 • Zistite si kontakty na servis a uložte si ich v blízkosti tepelného čerpadla. 

Nastavte tepelné čerpadlo do úsporného režimu

 • Vykurovaciu krivku a teplotu vody v zásobníku nastavte skôr nižšie, a ak to bude potrebné, postupne ju po malých krôčikoch zvyšujte
 • Nastavte vonkajšiu teplotu, pri ktorej prestane tepelné čerpadlo vykurovať. Zvyčajne sa volí medzi 12 až 18°C podľa charakteru domu.  
 • U novostavieb sa v prvom roku dom chová odlišne ako v ďalších rokoch. Dôvodom je vyššia vlhkosť v stavebných konštrukciách. Venujte sa preto správnemu nastaveniu regulácie aj v druhej vykurovacej sezóne.