Dotácie na tepelné čerpadlá 2021

Dotácie na tepelné čerpadlá 2021
19. 2. 2021
Získajte až 3.400 € dotáciu na tepelné čerpadlo IVT - Tepelné čerpadlá IVT sú registrované v zozname SIEA. Zásobník žiadostí o poukážky na inštaláciu tepelných čerpadiel bol otvorený 15. 2. 2021. Žiadosti o podporu z projektu Zelená domácnostiam II je možné naďalej podávať.

Zásobník pre tepelné čerpadlá je otvorený!

Dňa 16. 2. 2021 Slovenská inovačná a energetická agentúra vydala 559 poukážok na inštaláciu tepelných čerpadiel v celkovej hodnote 1 647 837 €.

Ďalšie poukážky na inštaláciu tepelných čerpadiel budú vydávané, ak hodnota platných poukážok pre tento druh zariadenia v obehu klesne pod minimálny limit 1 700 000 €.

Projekt Zelená domácnostiam II je financovaný prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podpora je určená pre domácnosti vo všetkých regiónoch okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Informácie o zásobníku žiádostí poukážok pre dotácie na tepelné čerpadlá 2021

Aktuálný stav zásobníka pre tepelné čerpadlá sledujte tu: zelenadomacnostiam.sk

Výška dotácie na tepelné čerpadlá

  • Nemám realizované opatrenie alebo v oblasti je CZT: 272 €/kW, maximálne 2.720 €
  • Mám realizované opatrenie alebo v oblasti nie je CZT: 299 €/kW, maximálne 2.992 €
  • Mám realizované opatrenia a zároveň v oblasti nie je CZT: 340 €/kW, maximálne 3.400 €
Sadzby a maximálne hodnoty príspevku pri uplatnení uprednostnenia
v zmysle článku E. odsek 5., Všeobecných podmienok
bez uprednostnenia a) realizované opatrenia
alebo
b) v oblasti nie je CZT
+10%
a) realizované opatrenia
a zároveň
b) v oblasti nie je CZT
+25%
sadzba €/kW max. príspevok sadzba €/kW max. príspevok sadzba €/kW max. príspevok
272 €/kW 2 720 € 299 €/kW 2 992 € 340 €/kW 3 400 €

Aké tepelné čerpadlo vybrať?Interaktívny sprievodca IVT vám poradí.

Oprávnené výdavky

Oprávnené výdavky na inštaláciu tepelných čerpadiel sú nasledujúce:

  • tepelné čerpadlo;
  • akumulačný zásobník vody/zásobníkový ohrievač vody;
  • zemné vrty;
  • komponenty nutné pre prevádzku tepelného čerpadla (napr.: obehové čerpadlo, expanzná nádoba, ventily, ekvitermická regulácia, riadiaca jednotka);
  • montážny materiál potrebný na zapojenie tepelného čerpadla;
  • montážne práce;
  • skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky.