Dotácie na tepelné čerpadlá 2019

Dotácie na tepelné čerpadlá 2019
16. 4. 2019
Získajte až 3.400 € dotáciu na tepelné čerpadlo IVT! Tepelné čerpadlá IVT sú registrované v zozname SIEA.

Výška dotácie na tepelné čerpadlá

  • Nemám realizované opatrenie alebo v oblasti je CZT: 272 €/kW, maximálne 2.720 €
  • Mám realizované opatrenie alebo v oblasti nie je CZT: 299 €/kW, maximálne 2.992 €
  • Mám realizované opatrenia a zároveň v oblasti nie je CZT: 340 €/kW, maximálne 3.400 €
Sadzby a maximálne hodnoty príspevku pri uplatnení uprednostnenia
v zmysle článku E. odsek 5., Všeobecných podmienok
bez uprednostnenia a) realizované opatrenia
alebo
b) v oblasti nie je CZT
+10%
a) realizované opatrenia
a zároveň
b) v oblasti nie je CZT
+25%
sadzba €/kW max. príspevok sadzba €/kW max. príspevok sadzba €/kW max. príspevok
272 €/kW 2 720 € 299 €/kW 2 992 € 340 €/kW 3 400 €

Aké tepelné čerpadlo vybrať?Interaktívny sprievodca IVT vám poradí.

Oprávnené výdavky

Oprávnené výdavky na inštaláciu tepelných čerpadiel sú nasledujúce:

  • tepelné čerpadlo;
  • akumulačný zásobník vody/zásobníkový ohrievač vody;
  • zemné vrty;
  • komponenty nutné pre prevádzku tepelného čerpadla (napr.: obehové čerpadlo, expanzná nádoba, ventily, ekvitermická regulácia, riadiaca jednotka);
  • montážny materiál potrebný na zapojenie tepelného čerpadla;
  • montážne práce;
  • skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky.

Časový harmonogram dotačných kôl na tepelné čerpadlá 2019

Spustenie kola bude vždy o 15.00 hod. v určený deň (vždy utorok).
Poukážky budú dostupné pre celé Slovensko okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

7. kolo: spustenie 7.5.2019, alokácie na tepelné čerpadlá: 800 000 €, platnosť poukážky: do 7.8.2019

11. kolo: spustenie 4.6.2019, alokácie na tepelné čerpadlá: 500 000 €, platnosť poukážky: do 4.9.2019

15. kolo: spustenie 9.7.2019, alokácie na tepelné čerpadlá: 500 000 €, platnosť poukážky: do 9.10.2019

19. kolo: spustenie 3.9.2019, alokácie na tepelné čerpadlá: 500 000 €, platnosť poukážky: do 3.12.2019