IVT úspešná v „Zelená domácnostiam“

IVT úspešná v „Zelená domácnostiam“
28. 4. 2016
IVT získalo v dotačnom programe „Zelená domácnostiam“ množstvo poukážok na tepelné čerpadlá.

V dlho očakávanom dotačnom programe SIEA (Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry) „Zelená domácnostiam“ na podporu OZE (obnoviteľných zdrojov energie) pre domácnosti, v ktorom sú zaregistrované aj tepelné čerpadlá IVT, sa nám po dvoch kolách podarilo dostať množstvo poukážok na tepelné čerpadlá zem - voda a vzduch – voda, ktoré sa následne realizujú a uvádzajú do prevádzky. Program a podpora fungujú veľmi dobre a po splnení všetkých náležitosti sú preplácané jednotlivé poukážky, čo vedie k spokojnosti našich zákazníkov. Tretie kolo by malo byť vyhlásené ešte počas druhého štvrťroku roku 2016.