Obytný súbor V Lukách

V roku 2007 firma VESKOM inštalovala celkove 26 ks tepelných čerpadiel IVT Greenline v novovzniknutej lokalite rodinných domov v Horných Počerniciach, ktorej investorom bola stavebná firma Konhefr. Uvedená akcia je ukážkou progresívneho prístupu stavebnej firmy pri riešení podobných bytových lokalít, keď majitelia získavajú už v štandarde alternatívny zdroj tepla – tepelné čerpadlo a ich rodinný dom sa stáva nízkoprevádzkovým. V rámci tejto akcie sa riešilo aj nútené vetranie objektov a využitie odpadového tepla.

V lokalite sa vybudovalo celkove 24 rodinných domov a jeden bytový dom s 21 bytmi. V každom rodinnom dome je samostatne inštalované tepelné čerpadlo s vrtom na odber geotermálnej energie + jednotka na využitie energie z odpadového vzduchu. Pre bytový dom sú zdrojom tepla dve tepelné čerpadlá s vrtmi.

Táto inštalácia ušetrí po uvedení do činnosti ročne 412 383 kWh elektrickej energie pre celú lokalitu.