Hotel Sychrov

Na vzniku moderného hotela sa významne podieľala spoločnosť VESKOM, ktorá tu inštalovala technológiu vykurovania a chladenia. V objekte sú štyri tepelné čerpadlá IVT Greenline D 40 s výkonom 160 kW doplnené chladičom MTA, elektrokotlom a zásobníkmi teplej vody ACV. Pretože v okolí hotela nebol k dispozícii vhodný pozemok, inštalácia zariadenia prebehla netradične: všetkých 16 vrtov hlbokých 140 metrov je umiestnených pod základovou doskou hotela. Tomu sa muselo prispôsobiť technické riešenie záhlavia vrtu a vodorovných vedení od vrtu pod základovú dosku. Chlad z vrtov sa v lete využíva na chladenie, takže náklady na klimatizáciu hotela sú minimálne. (Projekt spolufinancovala Európska únia a ministerstvo pre miestny rozvoj.)